Cursus WSNP

BCN Opleidingen is specialist in het geven van een cursus op het gebied van WSNP. WSNP is, zoals de meesten wel weten, de afkorting van Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en zorgt ervoor dat natuurlijke personen niet levenslang met de gemaakte schulden hoeven blijven te zitten. De rechter kan een faillissement uitspreken indien een persoon niet meer in staat is om zijn of haar schulden te betalen. Ondanks dat een faillissement na bepaalde tijd wordt opgeheven, blijven de schulden wel bestaan. De WSNP is een wet die ervoor moet zorgen dat mensen niet levenslang met hun schulden blijven zitten en dat ze in staat zijn om hun financiële huishouden weer op orde te krijgen.


 

De cursus WSNP van BCN Opleidingen is bedoeld voor WSNP-bewindvoerders, beschermingsbewindvoerders en schuldhulpverleners om een frisse blik en kennisverdieping te genereren in het betreffende vakgebied. BCN Opleidingen houdt zich constant bezig met de actuele ontwikkelingen op het gebied van wet –en regelgeving om zo de cursisten te voorzien van de meest actuele informatie. Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk zal de cursus WSNP vorm worden gegeven en wordt er naar gestreefd om aan het eind van de dag iedereen tevreden naar huis te sturen.

 

Inhoud cursus WSNP

Mede door de constante wijzigingen op het gebied van wet –en regelgeving, jurisprudentie en aanbevelingen neemt de behoefte toe om op de hoogte te blijven van de actualiteiten in het werkgebied van WSNP-bewindvoerders, beschermingsbewindvoerders en schuldhulpverleners. BCN Opleidingen vindt het van wezenlijk belang dat deze doelgroepen beschikken over de juiste actuele kennis en deze vaardigheden naar behoren kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.

 

Bij de WSNP cursus zullen de actualiteiten, actuele regelgeving en jurisprudentie worden behandeld en er is ruimte voor het stellen van vragen door de cursisten. Hierbij hoort ook het bespreken van zaken waar de deelnemers in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen.

 

Inschrijven voor cursus WSNP

Aanmelden voor de cursus WSNP bij BCN Opleidingen kan via onze website. Wilt u meer weten over de WSNP cursussen of over de andere trainingen die worden aangeboden bij BCN Opleidingen? Kijk dan bij het cursusaanbod op de website of neem contact op met ons middels de gegevens op de contactpagina, zodat één van onze medewerkers u te woord kan staan.